guideubon

 

สถาบันรับรองคุณภาพ เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม งานบริการ รพ.สรรพสิทธิ์ อุบลฯ

QR-Code-แบบสอบถาม-รพ-สรรพสิทธิ์-06.jpg

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

มารับบริการที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ แล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อบริการของเรา สะท้อน ได้ที่นี่!!!

เพียงตอบคำถาม 16 ข้อ ร่วมด้วยช่วยกัน ให้ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็น โรงพยาบาลในฝันของท่าน

QR-Code-แบบสอบถาม-รพ-สรรพสิทธิ์-01.jpg

วิธีการตอบแบบสอบถาม

1.สแกน QR Code จากภาพที่แนบมานี้ จากนั้นจะมี Link ให้ท่านเข้าสู่ระบบ

2.กรอกข้อมูล ดังนี้ 1 ชื่อโรงพยาบาล : สรรพสิทธิประสงค์ 2. แผนกที่ท่านเข้ารับการรักษา 3. วันที่ ที่เข้ารับการรักษา

3.ตอบแบบสอบถาม 16 ข้อ

**หมายเหตุ แบบสอบถามที่ท่านตอบนี้ จะถูกส่งไปยัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยตรง เพื่อรวบรวมและประเมินผล แล้วจึงส่งผลการตอบแบบถามกลับมายังโรงพยาบาล