guideubon

 

สมโภชเขมราฎร์ธานี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 205 รูป

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-01.jpg

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี ในฐานะชาว อ.เขมราฐ และประธานอุปถัมป์การจัดงานสมโภชเขมราษฎร์ธานี 205 ปี กล่าวว่า ภาครัฐและเอกชน อ.เขมราฐ นำโดยนายอำเภอเขมราฐ และคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ ได้ร่วมกันจัดงานสมโภชการก่อตั้ง อ.เขมราฐ ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-03.jpg

โดยปี 2562 เป็นการจัดสมโภชการก่อตั้งเมืองเขมราฐครบ 205 ปี ทั้งนี้เพื่อนำความเป็นสิริมงคล มาสู่ชาวชาวอำเภอเขมราฐ และอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทุกคนที่มาร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของพระเทพวงศา ผู้ครองเมืองเขมราฐ และเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนา กระตุ้นให้ประชาชนร่วมถือศีลภาวนา ซึ่งอานิสงค์จากการเจริญภาวนาจักนำพาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-02.jpg

กิจกรรมในปีนี้ จะมีการบรรพาชาสามเณร จำนวน 205 รูป เพื่อเข้าอบรมในภาคฤดูร้อนยังวัดต่างๆ ในพื้นที่เขมราฐ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 1 เมษายน 2562 และช่วงเย็นของวันที่ 1 เมษายน 2562 จะมีกิจกรรมสมโภช สมโภชพระศรีอริยเมตไตร ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณศาลหลักเมือง เขมราฐ , สมโภชศาลหลักเมืองเขมราฐ , สมโภชอนุสาวรีย์พระเทพวงศา และ สมโภชดอนปู่ตาเขมราฐ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยคณะสงฆ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2,005 คน ตามอายุ 205 ปี

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-04.jpg

และในวันที่ 2 เมษายน 2562 ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะมีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 205 รูป ในบริเวณศาลหลักเมืองเขมราฐด้วย ของเมืองเขมราฐ

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-05.jpg

จึงขอเชิญชวนประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาว อ.เขมราฐ , อ.นาตาล , อ.โพธิ์ไทร และอำเภอใกล้เคียง ได้ร่วมในกิจกรรมสมโภชเขมราษฎร์ธานี ครบ 205 ในครั้งนี้

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-06.jpg

สมโภช205ปี-เขมราฎร์ธานี-07.jpg