guideubon

 

เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม ปี 2020

ธุรกิจโรงแรม-ราชภัฏอุบล-01.jpg

หลักสูตรธุรกิจโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านธุรกิจโรงแรม  ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ "สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม ปี 2020 และตลาดงานบัณฑิตการโรงแรมในยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยคุณประสาน ไทยแท้ นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส นครราชสีมา

และร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "โรงแรมในเมืองชิคๆ แบบฉบับอุบลราชธานี" โดย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการวางแผนการจัดการงานสัมมนา เพิ่มพูนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการสู่ชุมชนและสามารถบูรณาการองค์ความรู้การจัดการธุรกิจโรงแรมในเชิงวิชาการได้  

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร. 045-352000 ต่อ 1510, 061-4165562