guideubon

 

สุนีย์ทาวเวอร์จัดงาน โครงการหลวง มหัศจรรย์สตรอเบอร์รี่ 2016

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-01.jpg

ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “โครงการหลวง มหัศจรรย์สตรอเบอร์รี่ 2016” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2559 พบกับสินค้าโครงการหลวง ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ / ดอกกุหลาบ / ผัก / ผลไม้ / และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภายใต้โครงการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-03.jpg

ชมแปลงสาธิตการปลูกสตอเบอรี่ และมุมภ่ายภาพแห่งความรักสุดประทับใจ และเลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 สุนีย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-10.jpg

ห้ามพลาด 1 ปี มีครั้งเดียว ติดต่อสอบถามลายละเอียดได้ที่ 098-0961760 Line : @suneesupermarket

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-02.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-04.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-05.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-06.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-07.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-08.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-09.jpg

สตรอเบอร์รี่-โครงการหลวง-อุบล-11.jpg