guideubon

 

เชิญร่วมพิธีสวดมนต์-เวียนธูป ถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันพระจีน (ชิวอิก-จับโหงว)

สว่างบูชาธรรม-สวดมนต์-เวียนธูป-01.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์-เวียนธูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพระจีน (ชิวอิก-จับโหงว) ตั้งแต่เวลา 19.00 น. 

ท่านที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดในแต่ละวัน ท่านละ 2,000 บาท (เป็นค่าเตรียมของไหว้และอาหารสำหรับผู้มาร่วมสวดมนต์) ติดต่อมูลนิธิฯ โทร 045-321273

กำหนดสวดสนต์-เวียนธูป ตามวันพระจีน

วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 (จับโหงว)
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 (ชิวอิก)

วันอังคาร 13 ธันวาคม 2559 (จับโหงว)
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 (ชิวอิก)

วันพฤหัสบดี 12 มกราคม 2560 (จับโหงว)
วันเสาร์ 28 มกราคม 2560 (ชิวอิก)

วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560 (จับโหงว)
วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ชิวอิก)

วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 (จับโหงว)
วันอังคาร 28 มีนาคม 2560 (ชิวอิก)

วันอังคาร 11 เมษายน 2560 (จับโหงว)
วันพุธ 26 เมษายน 2560 (ชิวอิก)

วันพุธ 10 พฤษภาคม 2560 (จับโหงว)
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 (ชิวอิก)

วันศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 (จับโหงว)
วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 (ชิวอิก)

วันเสาร์ 8 กรกฎาคม 2560 (จับโหงว)
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2560 (ชิวอิก)

วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 (จับโหงว)
วันอังคาร 22 สิงหาคม 2560 (ชิวอิก)

วันอังคาร 5 กันยายน 2560 (จับโหงว)
วันพุธ 20 กันยายน 2560 (ชิวอิก)

วันพุธ 4 ตุลาคม 2560 (จับโหงว)
วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 (ชิวอิก)

วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 (จับโหงว)
วันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560 (ชิวอิก)

วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2560 (จับโหงว)
วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2560 (ชิวอิก)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511