guideubon

 

งาน 20 ปี ลานบ้านลานธรรม รำลึก ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

พงษ์ศักดิ์-จันทรุกขา-ลานบ้านลานธรรม-01.jpg

เชิญร่วมงาน "20 ปี ลานบ้านลานธรรม รำลึกครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" ร่วมทำบุญตักบาตร ตั้งโรงทาน ปั้นข่าวจี่ และชมการแสดงดนตรีชุด SOUL วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ลานบ้าน ลานธรรม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

พงษ์ศักดิ์-จันทรุกขา-SOUL.jpg

กำหนดการ

07.00 น. ทำบุญตักบาตร

08.00 น.- 10.00 น. ชมการแสดงของศิลปินในท้องถิ่น

10.00 น. - 12.00 น. การร้องเพลงครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา โดยนักเรียนและประชาชนทั่วไป

12.00 น. - 18.00 น. การแสดงดนตรี พูดคุยเรื่อง "ชีวิตและผลงานครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา" โดยศิลปินรับเชิญ / วงดนตรี / ศิษยานุศิษย์ของครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

19.00 น. - 21.00 น. ชมงานแสดงดนตรีชุด Soul โดย อ.นพล ผาธรรม และคณะ ดนตรีธรรมะเพื่อเป็นพุทธบูชา

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511