guideubon

 

งานถนนเด็กเดิน ตอนสายใยรักครอบครัว 20 มิ.ย.58 ทุ่งศรีเมือง อุบล

ถนนเด็กเดิน สายใยรักครอบครัว.jpg

ขอเชิญเที่ยวชมงานโครงการถนนเด็กเดิน ตอน "สายใยรักครอบบครัว" วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการถนนเด็กเดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เป็นที่ยอมรับจากชุมชนสังคม และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กรอบความคิดเรื่อง "เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก"

สำหรับโครงการถนนเด็กเดิน ตอน "สายใยรักครอบครัว" ในครั้งนี้ มีรการจัดกิจกรรมทังหมด 9 โซน ได้แก่ โซนการละเล่น โซนกีฬา โซนภูมิปัญญา โซนสุขภาพ โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนศิลปะ โซนนิทรรศการ โซนอาชีพ และโซนบริการ