guideubon

 

จราจร สภ.เมืองอุบลฯ แจ้งปิดถนนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 20 พ.ค.58

ปิดจราจร-วัดมหาวนาราม-ทุ่งศรีเมือง.jpg

ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เวลา 13.00 - 15.00 น. จะมีขบวนเคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระเทพกิตติมุนีฯ(อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม) 

เส้นทาง -ถนนสรรพสิทธิ์ จากวัดป่าใหญ่ ถึง แยก ก.ม.ศูนย์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอุปราช ถึง แยกอุบลพลาซ่า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพโลรังฤทธิ์ เข้าประตูทุ่งศรีเมืองด้านทิศเหนือ(ศาลแขวง)

- และ ช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น. จะมีการซักซ้อมขบวนเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เส้นทาง ถนนอุปลีสาน หน้า บน.21 เลี้ยวซ้ายแยกโตโยต้า ผ่านแยกเอสโซ่ ถึง แยก ก.ม.ศูนย์ ถึง แยกตลาดน้อย ถึง แยกอุบลพลาซ่า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพโลรังฤทธ์เข้าประตูทุ่งศรีเมืองด้านทิศเหนือ(ศาลแขวง)

** ผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ดังกล่าวข้างต้น**