guideubon

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ วันที่ 20-21 ส.ค.65

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์-ปฏิบัติธรรม-01.jpg

มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา 152 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

กำหนดการจัดปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
07.30 น. - ลงทะเบียน ตรวจ ATK และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
08.15 น. - สมาทานศีล 8
- กล่าวคำถวายสังฆทาน กรวดน้ำ รับพร
08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. - ปฐมนิเทศผู้ร่วมปฏิบัติธรรม โดย พระครูโพธิวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์
10.00 น. - แนะนำการเจริญจิตตภาวนา โดย พระครูโพธิวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์
11.01 น. - รับประทานอาหารกลางวัน และทำกิจส่วนตัว

12.40 น. - พร้อมกันที่ศาลา และนั่งสมาธิ
13.00 น. - นำการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา 152 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดย นางภัชราภรณ์ บุญมาก วิทยากรพิเศษ และ คณะอนุกรรมการด้านปฏิทินแสงเทียน แสงธรรม
15.01 น. - กวาดลานวัด และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
16.00 น. - ดื่มน้ำปานะและพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. - มาพร้อมกันที่ศาลา และนั่งสมาธิ
- ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรมกับพระสงฆ์
- ฟังบรรยายธรรม "ตามรอยปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" โดย พระครูโพธิวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์
- เดินจงกรม
21.30 น. - แผ่เมตตา และพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
03.00 น. - ตื่นนอน และทำกิจส่วนตัว
03.40 น. - พร้อมกันที่ศาลา และนั่งสมาธิ
04.00 น. - ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม
06.00 น. - เดินจงกรม
08.00 น. - พร้อมกันที่ศาลาเพื่อถวายภัตตาหารเช้า
08.15 น. - ทอดผ้าป่าสามัคคีและชำระหนี้สงฆ์
- กรวดน้ำ รับพร
- พิธีขอขมาครูบาอาจารย์
09.00 น. - รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. - ผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเดินทางกลับบ้าน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
1. งดใช้โทรศัพท์ระหว่างกิจกรรมปฏิบัติธรรม
2. การแต่งกาย (ชาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม / หญิง : เสื้อขาว - ผ้าถุงสีดำ)
3. ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมของใช้ส่วนตัว เครื่องนอนของตนเอง ยาประจำตัว และไฟฉาย
4. หากประสงค์จะถวายภัตตาหารและสังฆทาน ให้เตรียมถวายในเช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2565
5. กำหนดการจัดปฏิบัติธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สมัครร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม คลิกที่นี่
หรือ สแกน QR Code

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์-ปฏิบัติธรรม-QRcode.jpg

หมายเหตุ : มูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณชลวิทย์ฯ 085-4799583