guideubon

 

เชิญร่วมแสดงพลังท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน "พลังเด็กเปลี่ยนโลก" ปี 2

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-03.jpg

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญฟังทั้งปาฐกถาพิเศษ “อุบลราชธานีเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน” โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก  นิทรรศการ การแสดงจากสภาเยาวชนอาเซียน และเยาวชนจตุภาคี ๔ จังหวัด คือ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร และอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอีกด้วย

ในโอกาสนี้ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่สนใจร่วมแสดงพลังท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

พลังเด็กเปลี่ยนโลก.jpg