guideubon

 

อบรมการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดย UBPSC (จ.อุบลฯ)

อบรมปืน-01.jpg

ชมรมยิงปืนรณยุทธอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการยิงปืน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเพื่อใช้ในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน

ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

- มีสัญชาติไทย

- ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอาญาใดๆ

สิ่งที่จะได้จากการอบรม

1. การใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง เข้าใจ และปลอดภัย

2. ทักษะเพื่อการนำไปใช้ในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

3. ทักษะในการเล่นกีฬายิงปืน

4. ใบประกาศวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการอบรมจากชมรมยิงปืนรณยุทธอุบลราชธานี

5. เสื้อทางชมรมมอบให้ใช้ในการอบรม 1 ตัว ( กรุณาแจ้งขนาดเสื้อหลังจากแจ้งความประสงค์เข้าอบรม)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4. สำเนาใบ ป.4 อาวุธปืนที่นำเข้าอบรม อาวุธปืนที่ใช้ในการอบรม อาวุธปืนเซมิออโต ขนาด 9 มม. หรือ .45 (11 มม.) **ต้องเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย**

สถานที่ทำการอบรม

สนามยิงปืนกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วัน เวลาในการอบรม

ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน (29 - 30 พ.ย.57)

วันแรกเริ่ม 09.00 - 17.00 น.

วันที่สอง 09.00 - 16.00 น. **เวลา 17.30 ร่วมรับประทานอาหารเย็นและมอบใบประกาศวุฒิบัตร**

ดำเนินการอบรมโดย เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการใช้อาวุธปืนและนักกีฬา IPSC ของชมรมฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารเย็นวันอาทิตย์, ขนมของว่าง และน้ำดื่ม , เป้ากระดาษ (ไม่รวมค่ากระสุนที่ใช้ในการอบรม)

ชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ การชำระค่าสมัคร กรุณาโอนค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพรหมเทพ เลขบัญชี 118-2-78980-8 ชื่อบัญชี "ชมรมยิงปืนรณยุทธจังหวัดอุบลราชธานี" (ให้โอนจุดทศนิยมตามลำดับของผู้สมัคร ) หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทางชมรมทราบ

อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ปืนสั้น, ซองปืน, แม็กกาซีน 2 ตัว, ซองใส่แม็กกาซีน, ที่ครอบหู , แว่นตา , ลูกกระสุนซ้อม ประมาณ 100 นัด ( ที่สนามมีลูกกระสุนให้บริการ )

อบรมปืน-กางเกง.jpg

การแต่งกายของผู้เข้าอบรม

- กางเกงทรงแทคติคอล, 5.11, หรือกางเกงทหารที่มีกระเป๋าข้างเพื่อใช้เก็บกระสุนในขณะฝึก

- เข็มขัดแทคติคอล หรือเข็มขัดหนาที่สามารถใส่ซองปืนและซองแม็กกาซีนได้ขณะฝึก

- รองเท้าแทคติคอล, รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น

**ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าอบรมใส่รองเท้านอกเหนือจากนี้**

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณธงชัย จันทการกุล 083-3824422

ด.ต.ทัตณัฐยศ ขันทา 086 - 0504544

ส.อ.จักรี ตันติปัญจพร 085-9187625

คุณมนชัย กาญจนพงศ์กิจ 084-9364411

หมายเหตุ : เปิดรับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น และให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระเงินก่อน