guideubon

 

ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นแอสตร้า เซเนก้า เข็ม 3 ฟรี!

AZ-กระตุ้มเข็ม3-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk in กระตุ้นเข็มที่ 3 "แอสตร้า เซเนก้า" ได้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP (ติดหอนาฬิกา ตรงข้าม ม.ราชภัฎอุบลฯ)

- สำหรับผู้ที่ได้รับ "ชิโนแวค" มาแล้ว 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ได้รับก่อน 30 มิถุนายน 2564
- โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการฉีดวัคซีน (กรณีเข็ม 3)

สำหรับผู้ที่ต้องการวัคซีนเข็มที่ 1 "ซิโนแวค" sinovac สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ

สอบถามเพิ่มเติม
08.30-15.30 น.

กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408 และ 095-3740850

งานประชาสัมพันธ์
082-9742520 หรือ 045-319288