guideubon

 

รวมหมายเลขโทรศัพท์จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อุบลฯ

จองฉีดวัคซีน-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรก ยี่ห้อ ซิโนแวค โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 กว่า 400 คน

จองฉีดวัคซีน-โควิดอุบล-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน หลังจากฉีดวัคซีนแล้วไม่มีผลอาการข้างเคียงแต่อย่างใด จึงขอให้ประขาชน รีบจองวัคซีน ผ่านแอพพลิเคชัน ระบบหมอพร้อม หรือไม่สะดวกให้ติดต่อ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และคนอื่นอีกด้วย

ผู้สนใจจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
สามารถลงทะเบียนได้ที่
- โรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่
- สถานพยาบาลใกล้บ้าน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
- อสม.
- เพิ่มเพื่อนไลน์ "หมอพร้อม

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- 082 974 2520 (08.30-15.30 น.)
- 095 374 0850 (08.30-15.30 น.)
- 082 362 8404 (ในเวลาราชการ)
- 045 319200 ต่อ 1626 (ในเวลาราชการ)

คลินิกหมอครอบครัว เครือข่าย รพ.สรรพสิทธิประสงค์
- วัดใต้ 065 240 1836 (08.30-15.30 น.)
- ปทุมวิทยากร 065 240 1835 (08.30-15.30 น.)
- ชยางกูร 065 240 1832 (08.30-15.30 น.)
- ท่าวังหิน 045 241040 (08.30-15.30 น.)
- วัดปทุมมาลัย 045 254446 (13.00-16.00 น.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
- 082 648 9270 (08.00-21.00 น.)
- 096 693 2139 (08.00-21.00 น.)
- 095 984 6432 (08.00-21.00 น.)
- 045 243301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

จองฉีดวัคซีน-โควิดอุบล-04.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ QRcode เพื่อให้ตรวจสอบว่าท่านจองวัคซีนป้องกัน covid19 ไว้เป็นโรงพยาบาลที่ไหน (เฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี) วันที่เท่าไหร่ เวลาไหน

เพียงสแกน QRcode และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็ได้รับคำตอบโดยทันที สำหรับผู้ที่ให้เจ้าหน้าที่จองให้ส่วนผู้ที่จองเองผ่านระบบหมอพร้อมสามารถดูในระบบหมอพร้อมด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511