guideubon

 

ตรวจโควิด-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสุง 8-21 ม.ค.65 ทุ่งศรีเมืองอุบล

ตรวจโควิด-ทุ่งศรีเมือง-01.jpg

วันที่ 8 มกราคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้สถานประกอบการ ที่มีพนักงานและลูกค้าติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เข้าไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว เข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ ฟรี!! ระหว่างวันที่ 8-21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเพื่อเข้ารับการตรวจ (ไม่เสียค่าบริการ)

หมายเหตุ : ไม่แนะนำ กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ หรือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง มารับบริการที่จุดนี้เพราะอัตราการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สูงมาก