guideubon

 

ตรวจโควิด-19 เชิงรุก 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลบูรพา

ATK-เทศบาลบูรพา-25มีค65-02.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิด-19 เชิงรุกแบบ ATK ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพา

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

*อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตน**

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511