guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กยศ-รวมใจ.jpg

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษามีจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักการให้ และการเสียสละ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคโลหิตปันน้ำใจสู่สังคมในโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2557 นี้

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511