guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

ตลาดนัดอุดมศึกษา2557-1.jpg


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 12 กันยายน 2557 ชมการแสดงนิทรรศการจากสถาบันชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ กว่า 47 แห่ง จำนวนกว่า 62 บูธ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดโครงการ “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถรองรับผู้เข้าชมนิทรรศการได้ถึง 15,000 คน มีสถานที่จอดรถ น้ำดื่ม และห้องน้ำไว้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านที่มาชมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรตลอดสองวัน

สำหรับในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก นางศศิธร  อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “วิธีรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับรับผ่านส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2558” ทั้งสองวัน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 13.00 – 14.00 น.

สำหรับการจัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของแต่ละสถาบัน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และผู้สนใจที่ต้องการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมก่อนที่จะเลือกสถานศึกษาในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความใกล้ชิดผูกพัน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ในการออกบูธ เพื่อจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งนี้ จำนวน 47 สถาบัน 62 บูธ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353120, 045-343122, 045-353223-4 โทรสาร 045-288391

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511