guideubon

 

อายุ 18+ Walk in รับวัคซีนโควิด เลือกได้ 2 สูตรไขว้

walkin-18plus-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 สามารถ Walk IN เข้ารับบริการ โดยสามารถเลือกรับบริการได้ตามสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 ตามความสมัครใจ ดังนี้

สูตรที่หนึ่ง
เข็ม 1 ฉีด แอสตราเซเนกา เข็ม 2 ฉีด ไฟเซอร์

สูตรที่สอง
เข็ม 1 ฉีด ซิโนแวค เข็ม 2 ฉีด แอสตราเซเนกา

วัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม
ในกรณีที่รับวัคซีนชิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม (เกิน 3 เดือน) สามารถขอรับวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 (แอสตราเซเนกา) ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ใกล้บ้าน หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19