guideubon

 

เช็คพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล พุธที่ 18 ม.ค.66 ตั้งแต่ 09.00 น.

ประปาไม่ไหล-18มค66-01.jpg

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อตัดประสานท่อโรงกรองน้ำ ขนาด 500 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้

1) ตำบลในเมือง ได้แก่ ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนพลแพน ถนนภาษีเจริญ ถนนบูรพาใน ถนนบูรพานอก ถนนอุปลีสาน ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนสุริยาตร์ ถนนพโลรังฤทธิ์
2) ตำบลปทุม ทั้งหมด
3) ตำบลกุดลาด ทั้งหมด
4) ตำบลกระโสบ ได้แก่ บ้านหนองทาม บ้านหมากมี่ บ้านกระโสบ

เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอความร่วมมือท่าน สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ หากมีปัญหา กรุณาแจ้งบ้านเลขที่ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยตรงที่
ศูนย์ประปาทันใจรับแจ้งท่อแตก - รั่ว 24 ชั่วโมง
โทร. 045-243910, 045-243911 กด 1
มือถือ 099-0588833
Inbox เพจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน