guideubon

 

ระบบการคัดกรองก่อนเข้า รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ เริ่ม18 ม.ค.65

คัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาล-01.jpg

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จึงขอแจ้งเรื่องระบบการคัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาลฯ โดยเริ่มใช้วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่ามีการการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ผู้ที่เข้าตรวจแต่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม
ให้ตรวจ ATK ที่จุด Drive thru โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (home use)
และในผู้ที่ต้องการ การช่วยเหลือเป็นพิเศษ อนุโลมให้ญาติเข้าได้ 1 คนเท่านั้น
(ตรวจฟรี 1 คน กรณีที่ญาติก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเช่นกัน)

2. ผู้ที่นอนโรงพยาบาลตรวจ PCR ไม่เสียค่าใช้จ่าย (คงเดิม)

3. เฝ้าไข้/ต้องการเอกสารรับรอง ยังใช้ระบบเดิม
Professional use 300 บาท พร้อมหนังสือรับรอง

4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้มีเอกสารรับรองว่าฉีดวัคซีนไม่ได้ ให้อนุโลม

5. ย้ายจุดรับฝากของ ไปที่ประตูฝั่งสถานีตำรวจ โดยเน้นรับเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้น
ถ้าสามารถจัดหาได้ที่ร้านค้าสวัสดิการ ให้โทรสั่งซื้อ เพื่อให้ร้านค้าส่งให้

6. เจาะเลือดล่วงหน้าในเวลา ให้เข้ารับบริการที่ ชั้น 1 ตึกวิชิต
ยกเว้นกรณีที่ ลงรถลำบากให้รับบริการที่ Drive thru เหมือนเดิม