guideubon

 

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 18 พ.ค.58

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองต่อเนื่องกันมา โดยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-02.jpg

 

ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตามกำหนดการ ดังนี้ 

เวลา 06.00 น. - คณะกรรมการการจัดงาน พนักงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 

เวลา 06.50 น. - ประธานในพิธี ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 07.00 น. - ประธานประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย พระอาราธนาศีล รับศีล 

- ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน ๙ รูป

เวลา 08.09 น. - ประธานประกอบพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย

- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียนชัยคู่
- พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี
- พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
- พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง
- ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 10.00 น. - ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก

- เสร็จพิธี

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาดังกล่าว

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล-03.jpg