guideubon

 

งานประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) มูลนิธิสว่างบูชาธรรม 18-20 ส.ค.66

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-01.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน กำหนดจัดงานทิ้งกระจาด (ซิโกว) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและวิญญาณไร้ญาติ ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติ

พิธีทิ้งกระจาด หรือเทกระจาด นั้น เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่ง ที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน หรือเรียกกันว่า ซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่ และถึงตรงแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และสัมภเวสีไร้ญาติทั้งหลาย เชื่อกันว่า ในเดือนเจ็ดนี้ เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติ ได้มาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมลูกหลาน (สำหรับพวกที่มี) และเพื่อขอส่วนบุญ (สำหรับพวกที่ไร้ญาติ)

สำหรับพิธีกรรมนั้น จะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสวดมนต์ เวียนธูป บางที่ 7 วัน บางที่ 3 วัน จนถึงวันสุดท้าย เป็นพิธีโปรดสัตว์ และเผากระดาษเซ่นไหว้ ซึ่งพับเป็นภูเขาเงิน ภูเขาทอง ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติด้วย

ทิ้งกระจาด-ซิโกว65-02.jpg

สำหรับปี 2566 นี้ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน กำหนดจัดงานทิ้งกระจาด (ซีโกว) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ส่วงลับและวิญญาณไร้ญาติทั้งปวง ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ดังนี้

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 น.
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ฮวดกวง , เชียฮุก)
อัญเชิญพระมหาโพธิสัตว์ (เชียไต่สือเอี้ย)
อัญเชิญวิญญาณผู้ล่วงลับ (เชียโกวฮุ้ง
เวลา 16.00 น. สวดมนต์บ่าย (มึงก่ง)
เวลา 19.00 น. เวียนธูป (เกี่ยเฮีย)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา 06.00 น. สวดมนต์เช้า (จาก่ง)
เวลา 09.00 น. โปรดสัตว์ (ปั่งแซ)
เวลา 10.00 น. สวดมนต์เที่ยง (โงวก่ง)
เวลา 12.30 น. ชิโกว เสร็จพิธี

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 น. แจกข้าวสารอาหารแห้ง

ทิ้งกระจาด-ซิโกว65-03.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน ได้เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ กิมซัว-งี่งซัว (ภูเขาเงิน-ทอง) ไว้บริการ จึงเชิญชวนสาธุชนสั่งจองเครื่องไหว้ และร่วมบริจาคข้าวสาร - อาหารแห้ง ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน ในเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด หรือ
โทร 045-321273 ,
086-4582891 ,
091-9288089

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-02.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-03.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-04.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-05.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-06.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-07.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-08.jpg

ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-2566-09.jpg