guideubon

 

เชิญร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558

โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ การสาธิต/ทดลองสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโครงงาน/การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ Science Show การสร้างเว็บไซต์ การวาดภาพ การพูด การตอบปัญหา และจรวดขวดน้ำ เป็นต้น

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนร่วมชมงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511