guideubon

 

ประเพณีเทกระจาด (ซิโกว) มูลนิธิสว่างบูชาธรรม อ.วารินฯ อุบลฯ

เทกระจาด-ซิโกว-ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง-02.jpg

มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานเทกระจาด (ซิโกว) เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว และวิญญาณไร้ญาติทั้งปวง ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 และได้กำหนดวันแจกข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. 

พิธีเทกระจาด เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน หรือเรียกกันว่า ซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาส ให้ลูกหลานได้ ทำบุญใหญ่และถึงตรง แด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และสัมภเวสีไร้ญาติทั้งหลาย เชื่อกันว่า ในเดือนเจ็ดนี้ เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติ ได้มาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมลูกหลาน (สำหรับพวกที่มี) และเพื่อขอส่วนบุญ (สำหรับพวกที่ไร้ญาติ)

สำหรับพิธีกรรมนั้น จะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสวดมนต์ เวียนธูป บางที่ 7 วัน บางที่ 3 วัน จนถึงวันสุดท้าย เป็นพิธีโปรดสัตว์ และเผากระดาษเซ่นไหว้ ซึ่งพับเป็นภูเขาเงิน ภูเขาทอง ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติด้วย

เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ต่อไปจะเป็นการแจกทาน หรือแจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ยากไร้  เป็นอันเสร็จพิธี

เทกระจาด-ซิโกว-ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง-03.jpg

กำหนดการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559

เวลา 13.00 น. ฮวดกวง, เชียฮุก (อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์)
เวลา 16.00 น. มึ่งกง (สวดมนต์บ่าย)
เวลา 19.00 น. เกี่ยเฮีย (เวียนธูป)

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

เวลา 06.00 น. จาก่ง (สวดมนต์เช้า)
เวลา 10.00 น. โงวก่ง, เชียไต่สือเอี้ย, เชียโกวฮุ้ง
เวลา 16.00 น. มึ่งกง (สวดมนต์บ่าย)
เวลา 19.00 น. เกี่ยเฮีย (เวียนธูป)

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

เวลา 06.00 น. จาก่ง (สวดมนต์เช้า)
เวลา 09.00 น. ปั่งแช (โปรดสัตว์)
เวลา 10.00 น. โงวก่ง (สวดมนต์เที่ยง)
เวลา 12.30 น. ซิโกว, เสียฮุก  เสร็จพิธี

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

เวลา 10.00 น. แจกข้าวสารอาหารแห้ง

เทกระจาด-ซิโกว-ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง-01.jpg

ทางมูลนิธิสว่างบูชาธรรม ได้จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ กิมชัว-งึ่งชัว (ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง) ไว้คอยบริการให้ลูกหลานได้ซื้อเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยทางมูลนิธิฯ จะเขียนชื่ออากง-อาม่า หรือญาติผู้ล่ลวงลับไว้บนกระดาษเหลือง ปิดไว้ที่ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง สวดมนต์ในพิธี 3 วัน ก่อนจะเผาส่งไปให้ญาติผู้ล่วงลับตามรายชื่อที่เราระบุไว้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน โทร 045-321273, 091-0477082