guideubon

 

การบรรยายพิเศษ "อดีตชาติบำบัด พลิกกรรมเปลี่ยนชีวิต" 17 ก.พ.60

อดีตชาติบำบัด.jpg

ชีวิตติดๆ ขัดๆ อยู่ใช่ไหม? หรือทำอะไรก็ดูจะไม่สำเร็จอย่างถึงที่สุดใช่หรือเปล่า? บางทีอาจเป็นเพราะ “พลังงานบางอย่าง” ที่คุณมองไม่เห็น ซ่อนเร้นอยู่ในอดีต ฝังแน่นอยู่ในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก ซึ่งถ้าไม่ “ปลดล็อก” ชีวิตก็จะยังคง “ติดล็อก” อยู่เช่นนั้น

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย "อดีตชาติบำบัด พลิกกรรมเปลี่ยนชีวิต" โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ดร.ทายาท ศรีปลั่ง เป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานด้าน “คน” เนื่องจากทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้กับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐไม่น้อยกว่า 25 ปี ประสบความสำเร็จในวงการเรื่องการบริหารคน ถือเป็นมือฉมังคนหนึ่งของวงการ

ดร.ทายาท ศึกษาเรื่องการย้อนรอยอดีตชาติบำบัด จากศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญา เมตตาและสันติสุข ซึ่งดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และอาจารย์ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชา PLRT (Past Life Regression Therapy) นี้มาจากนายแพทย์ ไบรอัน แอล.ไวส์ (Brian L. Weiss, M.D.) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ทายาท เพิ่มความสนใจในศาสตร์นี้และได้ใช้ PLRT บำบัดเพื่อนและผู้ที่สนใจ และพบว่า PLRT นี้เป็นเทคนิคที่ได้ผลจริง เขาได้เรียนรู้อดีตจากจิตใต้สำนึกของตนเอง ภาพและเหตุการณ์พร้อมกับอารมณ์ตกค้าง ที่ปรากฏในจิตใต้สำนึกของเขาเอง ทำให้ความเก็บกดในจิตใต้สำนึกจางหายไป ดร. ทายาท เป็นหนึ่งในผู้ที่เลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จึงคิดจะต่อยอดหลักเทคนิคจิตวิทยานี้เข้ากับศาสตร์แห่งจิตของพุทธศาสนา จึงเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) แล้วทำการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยใช้เทคนิค PLRT นี้มาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเน้นเรื่อง กฎแห่งกรรม พรหมวิหารธรรม และบุญกิริยาวัตถุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ประสบการณ์การบำบัดผู้คนจำนวนมากที่ผ่านมา ทำให้เขาค้นพบเทคนิคที่น่าสนใจเรื่องการทำงานของจิตในระดับต่างๆ มากขึ้น และเข้าใจในเรื่อง “กฎแห่งกรรม” และ “การสร้างบุญใหม่” เพื่อเจือจางผลของกรรมร้ายมากขึ้นกว่าเดิม จนกลายมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า “อดีตชาติบำบัด พลิกกรรม เปลี่ยนชีวิต” ซึ่งอยากจะถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิมในทุกด้าน เทคนิค PLRT ช่วยบำบัดในระดับจิตใต้สำนึก อันเป็นรากเหง้าของอวิชชาในจิตใจ ทำให้ถอนรากถอนโคนสาเหตุของความทุกข์ระดับมนุษย์ปุถุชน