guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิต อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ 17 ก.พ.58

บริจาคโลหิต+อุบล-38.jpg

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ โดยเปิดรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อไป