guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ กำหนดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 17-18 ต.ค.57

ราชภัฏอุบลราชธานี.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2557 ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 13 คน มหาบัณฑิต จำนวน 206 คน และบัณฑิต จำนวน 1,679 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,898 คน

โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายแดง หาทวี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ นายสมคิด สอนอาจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายแดง-หาทวี.jpg
นายแดง หาทวี

สมคิด-สอนอาจ.jpg
นายสมคิด สอนอาจ