guideubon

 

กรณีระบบสื่อสารสายด่วน 1669 ขัดข้อง โทรแจ้งที่ไหนได้บ้าง

1669.jpg

กรณีระบบสื่อสารสายด่วน 1669 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้

มีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ประสานขอความช่วยเหลือช่องทางสำรองได้ได้นี้

วิทยุสื่อสาร ความถี่ 155.775 MHz.

ความถี่ประชาชนเครื่องแดง ช่อง 40

หมายเลขสำรอง 045-474-469

มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ 045-242-317

มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบล 045-265-226

สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยอุบลราชธานี 095-612-3442

มูลนิธิสว่างบูชาธรรม อ.วารินชำราบ 045-269-444

ขอบคุณข้อมูล @นินจาดอกหญ้า : อุบล คนข่าวอาสา 1669