guideubon

 

รับสมัครอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

TOEIC-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC 20 ชั่วโมง (10 วัน) เริ่มเรียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 2,990 บาท นักศึกษาปัจจุบัน ลด 20% และศิษย์เก่า ลด 10%

   สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) โทรศัพท์ 09-5605-6108

  1. หลักสูตรการวิเคราะห์ Data Mining ด้วย RapidMiner Studio7 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 30.205 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

          สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 3317 หรือ 08-1955-1818 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559