guideubon

 

บัณฑิต ม.ราชภัฏอุบลฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 16 ต.ค.63 นี้

ราชภัฏอุบล-รับปริญญา2563-01.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนี จะเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 และกำหนดการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563

ราชภัฏอุบล-รับปริญญา2563-02.jpg