guideubon

 

ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจรชั่วคราว วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น.

ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางเสด็จ วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีขบวนรถผู้ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไป จ.ศรีสะเกษ

ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางเสด็จ วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีขบวนรถผู้ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไป จ.ศรีสะเกษ

ปิดการจราจร-01.jpg

เส้นทางที่ใช้ ถนนอุปลีสาน บน.21 ถึง แยกชลประทาน7 เลี้ยวขวา – วงเวียนหอนาฬิกา เลี้ยวซ้าย - แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวซ้าย – ถนนเลี่ยงเมือง ไป จ.ศรีสะเกษ

เพื่อทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ