guideubon

 

กำหนดการ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 ต.ค.64

นายกรัฐมนตรี-อุบล-01.jpg

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการ ตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ดังนี้

เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน "โคกอีโด่ยวัลเล่ย์" และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา ณ วันป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เวลา 13.20 น. ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรม "โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดกับพลังน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก" ณ เขื่อนสิรินธร ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

เวลา 14.45 น. ตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาวาริน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ผู้สนใจขอเชิญติดตามรับชมและรับฟัง ภารกิจนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT UBON) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9 จังหวัดในพื้นที่อีสานตอนล่าง