guideubon

 

ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ 15 ณ วัดไชยมงคล 26-27 พ.ย.2566

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน18-02.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" ครั้งที่ 15 โดยได้รับเมตตาจาก พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมประชุม ณ วัดไชยมงคล

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" ปีที่ 15 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

“จุลกฐิน” คือ คำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน โดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว ต้องเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้าย ตัดเย็บ ย้อม และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง ดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐิน มีอานิสงส์มากยิ่งนัก เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา ภายในระยะเวลาอันจำกัด โดยจุลกฐินนี้ ปัจจุบันมีการจัดน้อยลง มักจัดเป็นงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ประเพณีการทอดจุลกฐิน พบเฉพาะในประเทศไทยและ สปป.ลาว

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน18-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล หน่วยงานทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ได้สืบทอดจัดงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม อย่างครบถ้วน ยิ่งใหญ่มาเป็นปีที่ 15 ประกอบด้วย

กิจกรรม เล่าขานตำนานลานฝ้าย จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐายเรียนรู้ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ / เก็บฝ้ายสายธารบุญ / อิ้วดีดล้อเข็นฝ้ายสายธารธรรม / เปียปั่นฝ้ายสายศรัทธา / กวักค้นสืบฝ้ายสายใยบุญ / ต่ำหูกผูกสายธรรม / ตัดเย็บเก็บสายใย / ย้อมด้ายสายพระธรรม / มหาบุญจุลกฐิน

กิจกรรม เล่าขานตำนานลานข้าว ลานข้าวหลาม / ลานข้าวต้ม / ลานข้าวปุ้น / ลานข้าวจี่ / ลานข้าวมธุปายาส / ลานข้าวเม่า / ลานข้าวโป่ง

กิจกรรม เทศนาธรรมคำกลอน / ศิลปวัฒนธรรม / ดนตรีพื้นเมืองอีสานดนตรีไทย / การเล่านิทานภาษาถิ่นอีสาน / การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ / การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร / การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง / นิทรรศการ ตามฮอยพระอริยสงฆ์

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน18-04.jpg

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานี พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้มาอิ่มบุญ กับแสงธรรม เมือง 4 มหัศจรรย์ อุบลราชธานี ในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15 ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน18-05.jpg

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน18-06.jpg

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน18-07.jpg

กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.19 น. พิธีเปิดงาน "ทอฝ่ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" ปีที่ 15 ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 10.09 น.
- กิจกรรมเล่าขานตำนานลานฝ้าย "จากเมล็ดฝ่ายสู่ไตรจีวร" (จำนวน 8 ฐานการเรียนรู้)
- กิจกรรมเล่าขานตำนานลานข้าว

เวลา 10.15 น.
- กิจกรรมเทศนาธรรมคำกลอน
- กิจกรรมต้านศิลปวัฒนธรรม

เวลา 13.30 น. สาธิตการเล่านิทานด้วยภาษาถิ่นฯ
เวลา 16.00 น. การแสดงดนตรีไทย
เวลา 17.00 น. "เทศนาธรรมนำปฏิบัติ"

เวลา 18.30 น.
- พิธีฮ่วมกันกินข้าวแลง
- เบิ่งการแสดงลูกหลาน
- เล่าขานตำนานเมืองอุบล
- สนุกสนานรำวงย้อนยุค

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน จำนวน 109 รูป
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารพระกัมมัฏฐาน จำนาน 109 รูป
เวลา 08.30 น. ขบวนแห่ผ้ามหาบุญกฐิน "เส้นทางธรรมสีบสานประเพณีศรีอีสาน"
เวลา 09.30 น. เข้าสู่กระบวนการฐานการเรียนรู้ที่ 9 พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ - สามเณร
ประธานและแขกผู้มิเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
เสร็จพิธี

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคน้ำดื่ม หรือสนับสนุนโรงทานในงานประเพณีฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หรือวัดไชยมงคล