guideubon

 

งานอาจริยาบูชาวัดหนองป่าพง จัด 15-16 ม.ค.65 งดโรงทานในวัด

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในปัจจุบัน

พระอธิการกนก สุรปัญโญ กรรมการและรองเลขานุการ คณะสงฆ์วัดหนองป่าพง และมรดกธรรมพระโพธิญาณเถร ได้นำเรียนปรึกษาครูบาอาจารย์ ถึงงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา ประจำปี 2565 โดยได้ข้อสรุป ดังนี้

วัดหนองป่าพง ขอเชิญญาติโยม ติดตามการแสดงธรรมโดยการถ่ายทอดสด และปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ในที่พักอาศัยของท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่วัด ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565

ทั้งนี้ การปฏิบัติศาสนกิจภายในวัด จะจำกัดเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ โดยทุกท่านจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และมีผลการตรวจ ATK เป็นลบเท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อาจาริยบูชา2565-วัดหนองป่าพง-01.jpg

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เฟสบุ้คคุณ ไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ได้โพสข้อความแจ้งข่าว กำหนดการจัดงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองบำพง ประจำปี 2565 มีข้อความดังนี้

งานอาจริยาบูชาวัดหนองป่าพงปีนี้… จัดเพียง 2 วันนะครับ (15-16 มกรา) และไม่มีโรงทานในวัด เพื่องดความเสี่ยงกับการระบาดเชื้อโควิด19… (ท่านใดมีจิตศรัทธาอาจจะแจกนอกวัดครับ) 

อาจาริยบูชา2565-วัดหนองป่าพง-02.jpg

สำหรับกำหนดการ มีดังนี้

วันที่ 15 มกราคม 2565
07.00 น. เริ่มลงทะเบียน
08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา
กล่าวคำถวายสังฆทาน และ ฉันกัตตาหาร
10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน
กราบพระ เลิกพร้อมกัน
12.45 น. สัญญาณระฆัง
13.00 น. นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
15.00 น. ฉันน้ำปานะที่หอฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
16.00 น. เดินจงกรม
17.45 น. สัญญาณระฆัง
19.00 น. ทำวัตรเย็น - นั่งสมาธิ
21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

วันที่ 16 มกราคม 2565
02.45 น. สัญญาณระฆัง
03.15 น. ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ
05.00 น. พระภิกษ - สามเณร จัดโรงฉัน
05.30 น. พระภิกษ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
06.00 น. เดินจงกรม
08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา
กล่าวคำถวายสังฆทาน และ ฉันภัตตาหาร
10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน
กราบพระ เลิกพร้อมกัน
12.45 น. สัญญาณระฆัง
13.00 น. นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
15.00 น. รวมจัดแถว พร้อมเฟรียงกัน
(พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน)
เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเถร
ทำประทักษิณรอบเจดีย์ กล่าวคำถวายสักการะ

หมายเหตุ : ผู้มาร่วมงานอาจริยบูชา ต้องได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีใบรับรองผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าวัต 48 ชั่วโมง

อาจาริยบูชา2565-วัดหนองป่าพง-03.jpg

อาจาริยบูชา2565-วัดหนองป่าพง-04.jpg