guideubon

 

เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ “ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข"

สงกรานต์-ราชภัฏ-อุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2559” โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากหมอลำคู่ขวัญ กิ๊ก รุ่งนภา แสงศิลป์ และ สด นำชัย อินธิวงศ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมทั้งการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ พุทธสถาน และบริเวณลานพอก

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511