guideubon

 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถา การรวมตัวของประชาคมอาเซียน

อาเซียน-สุรินทร์-พิศสุวรรณ-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี จัดโครงการปาฐกถา “การรวมตัวของประชาคมอาเซียน : อนาคตสู่ความรุ่งโรจน์” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 2 พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในโอกาสนี้ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังปาฐกถา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น