guideubon

 

สำรองน้ำด่วน!! พุธ 14 ธ.ค.65 ประปาไม่ไหล 9 โมงเช้าถึงเที่ยง

สำรองน้ำด่วน-01.jpg

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการยุดจ่ายน้ำ เพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำกุดลาด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00. - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ในการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทำให้สถานีผลิตน้ำกุดลาด ไม่สามารถผลิต – จ่ายน้ำได้ตามปกติ มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้

สำรองน้ำด่วน-02.jpg

1. ตำบลในเมือง ได้แก่ ถนนสุขาพัฒนา ถนนชยางกูร จาก ซอยชยางกูร 20 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนอุบล-ตระการ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ถนนพลแพน ถนนภาษีเจริญ ถนนบูรพาใน ถนนบูรพานอก ถนนเทพโยธี ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนพิชิตรังสรรค์ ถนนศรีณรงค์ ถนนเขื่อนธานี ถนนพรหมราช

2. ตำบลขามใหญ่ ได้แก่ ถนนคลังอาวุธ ถนนแม่ชี บ้านนาคำ บ้านดงคำอ้อ บ้านหนองปลาปาก บ้านดอนกลาง ซอยเทคโน บ้านก้านเหลือง บ้านด้ามพร้า บ้านดอนยูง บ้านนาดูน บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านขามใหญ่ บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ บ้านนาอุดม

3. ตำบลไร่น้อย ได้แก่ บ้านตำแย บ้านนาเมือง บ้านนิคม บ้านแคนคำ บ้านโนนงหงส์ทอง บ้านปลาดุก บ้านปลาดุกทอง บ้านดงแสนสุข

4. ตำบลปทุม ทั้งหมด

5. ตำบลกุดลาด ทั้งหมด

6. ตำบลกระโสบ ได้แก่ บ้านหนองทาม บ้านหมากมี่ บ้านกระโสบ

เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งโดยตรง ที่

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
โทร. 045-243910
มือถือ 099-0588833
Inbox เพจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน