guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันราชภัฏ 14 ก.พ.60 "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

วันราชภัฏ-คนของพระราชา-ข้าของแผ่นดิน-01.jpg

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน “วันราชภัฏ 14 กุมภา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมทั้งพระราชทานดวงตราพระราชลัญจกรให้เป็นตรามหาวิทยาลัย ซึ่งชาวราชภัฏทั่วประเทศต่างสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

วันราชภัฏ-คนของพระราชา-ข้าของแผ่นดิน-02.jpg

โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม พุทธสถาน ลานพอก ห้องโกมุท และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาทิ พิธีถวายราชสักการะ พิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสวนา “ราชภัฏอุบลฯ กับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ “ราชภัฏอุบลฯ คนของพระราชา” การบริจาคโลหิต การแข่งขันฟุตบอลราชภัฏแชมป์เปี้ยนคัพ 2560 การวิ่งเฉลิมพระเกียรติ การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และประชาชนร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว