guideubon

 

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 ม.ย.58

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-อุบล-2558-1.jpg

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 "World Blood Donor Day 2015" ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ผู้บริจาคโลหิตรับของที่ระลึกฟรี !!