guideubon

 

วัดท่าวังหิน ขอเชิญร่วมงานบุญพุทธาภิเษก ฟังเทศน์มหาชาติ

เทศมหาชาติ-วัดท่าวังหิน-อุบล-01.jpg

ขอเชิญร่วมทำบุญงานพุทธาภิเษก และงานบุญมหาชาติประจำปี เพื่อสมทบทุนทาสีกำแพงโบสถ์ วัดท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา 17.59 น. ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา 18.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 20.00 น. ประกอบพิธีบวชชีพราหมณ์ และฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ แสดงโดย พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
เวลา 21.00 น. เริ่มพิธีพุทธาภิเษกไปจนสว่าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 05.00 น. ดับเทียนชัย พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พระสงฆ์ร่วมอนุโมทนา
เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา 14.00 น. แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง (ตั้งต้นที่ที่ประมงน้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี)
เวลา 17.00 น. ฟังเทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน ฉลองมหาเวส

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 03.30 น. แห่ข้าวพันก้อน / ทำวัตรเช้า
เวลา 04.00 น. เริ่มเทศน์มหาชาติไปจนจบตลอดวัน
เวลา 07.00-11.0 น. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุ-สามเณร