guideubon

 

เชิญร่วมงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน อุบลฯ-จำปาสัก ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

มาฆบูชาอาเซียน-อุบล-จำปาสัก-01.jpg

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน" ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 

วัดสิรินธร-ภูพร้าว-01.jpg

กิจกรรมประกอบด้วย 

- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป
- การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา และการดำรงตนตามในการปฏิบัติตามหลักธรรม
- ฟังพระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน์
- พิธีเวียนเทียน
- พิธีทอดผ้าป่าอาเซียน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งสองประเทศ
- การจัดนิทรรศการ ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
- เศรษฐกิจพอเพียวการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้

เวลา 07.00 น. เชิญร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ 89 รูป ที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอ สิรินธร

เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เวลา 10.00 น. การประกวดสวดสรภัญญ์พื้นบ้าน

เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 18.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 2 ธรรมมาสน์

เวลา 19.00 น. เชิญร่วมพิธีเวียนเทียน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511