guideubon

 

แจ้งผู้ที่โดยสารรถไฟ ประเภทรถเร็ว ขบวนที่ 135 วันที่ 23 มิ.ย.64

รถไฟขบวนที่135-01.jpg

ประกาศ!! จากศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งผู้ที่โดยสารรถไฟ ประเภทรถเร็ว ขบวนที่ 135 คันที่ 2 เฉพาะเลขที่นั่งเลขที่ 45 และ 46 จากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ-สถานีรถไฟอุบลราชธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รถออกเวลา 06.40 - 18.40 น. ขอให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดในโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำหรับผู้ที่เดินทางไปในขบวนรถไฟ เฉพาะคันที่ 2 เลขที่นั่งอื่น ( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อส่งตรวจโควิดทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)