guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดงาน เทศกาลกินสบายใจ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

กินสบายใจ-อุบล-01.jpg

มูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มูลนิธิประชาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลกินสบายใจ” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ ดำเนินงานโดยภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม

นายธวัชชัย นนทะสิงห์ ผู้จัดการตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ กล่าวว่าที่ผ่านมาได้ประชุมเตรียมงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อออกแบบการจัดงานร่วมกัน ในงานมีพิธีเปิดโดยตัวแทนชาวนาเกษตรอินทรีย์เป็นผู้กล่าวเปิด เรียนเชิญพ่อเมือง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความคิดเห็นในการทำงานของชาวนา และร่วมกันเปิดงานด้วยการสีข้าวจากเครื่องโม่ข้าวโบราณ

ภายในงานมีการแสดงดนตรี การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการแปรรูปสินค้าอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำไอศกรีมจากข้าวกล้องงอก ทำขนมคุกกี้จากข้าวลืมผัว ทำเส้นพาตต้ารักยืนยาวจากแป้งข้าวอินทรีย์

ขอเชิญฟังการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชารัฐ ร่วมใจ กินสบายใจ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อุบลฯ คุยกับเจ้าชายผัก คุณปริ๊นซ์ ผู้ริเริ่มตลาดเขียว และสวนผักคนเมือง คุยกับคุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้งศูนย์พันธุ์พรรณ จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว ชิมเมนูอร่อยจากข้าวพื้นบ้าน โดยชมรมผู้ประกอบการอาหารฯ เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้ประสานงาน โทร 087 378 6955