guideubon

 

คณะเภสัช ม.อุบลฯ เปิดหลักสูตร ว.ทม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คณะเภสัช-อุบล-เครื่องสำอาง-01.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ว.ทม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2559 เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

ผู้สนใจกรุณากรุณาศึกษาติดต่องานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045-353625 หรือเวบไซด์ เฟซบุ้ค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ม.อุบลราชธานี โทร 045-353128, 353180, 353134