guideubon

 

สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ 13 – 15 มกราคม 2559

สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ.jpg

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงาน สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2559 ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พบกับ การแสดงโปงลางวงมณีศิลป์ , การแสดงจากคำหยอง Night Angel , การแสดงจากโฟกัส AF 12 กิตติคุณ คำเพราะ พร้อมชมกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดภาพระบายสีโปสเตอร์ , การประกวดเล่าเรื่องและการประกวดสุนทรพจน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ , นิทรรศการจากภาคีเครือข่าย , ตลาดประชารัฐ จำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ , การแสดงบนเวทีของเยาวชน , ร่วมเล่นเกมรับของรางวัลมากมาย