guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ

บริจาคโลหิต-ราชภัฏอุบล-01.jpg

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี