guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ราชภัฏอุบล-นักศึกษา-ปริญญาโท-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีวิศวกรรม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการ และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สมัครทางไปรษณีย์ 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559

สมัครด้วยตนเอง 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 มิถุนายน 2559

สอบคัดเลือก 25 มิถุนายน 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือก 27 มิถุนายน 2559

รายงานตัว 2 กรกฎาคม 2559

สำหรับผู้สนใจดูรายละเอียด http://www.graduate.ubru.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 2097