guideubon

 

ประชาสัมพันธ์ เส้นทางกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ และเส้นทางเลี่ยง

ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการปิดเส้นทางจราจรเพื่อปั่นจักรยาน เส้นทางจราจรเดินรถสวนกัน และเส้นทางเลี่ยงการจราจร ซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 และวันจัดกิจกรรมวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดังนี้

 เส้นทางจราจร-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-BIKEFORDAD-UBON-01.jpg

เส้นทางจราจร-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-BIKEFORDAD-UBON-02.jpg

เส้นทางจราจร-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-BIKEFORDAD-UBON-03.jpg