guideubon

 

เชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง

มหกรรมสร้างงาน-สร้างอาชีพ-อุบล-01.jpg

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติครูเครือข่ายแนะแนวอาชีพ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การเสวนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ การสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงสินค้า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดแสดงโครงงานนักเรียน/นักศึกษา และการลงทะเบียนสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ ชมการสาธิตและฝึกอาชีพ กว่า 30 อาชีพ และสมัครงาน ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี