guideubon

 

สภ.เมืองอุบลฯ แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางฯ วันสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค.64

GPS-สอบท้องถิ่น64-อุบล-01.jpg

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จะมีการจัดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น และมีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่ศูนย์สอบ ในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี  และ อ.วารินชำราบ ประมาณ 15,000 คน โดยจัดสอบ ณ สถานที่ ดังนี้ (คลิกที่ลิงก์เพื่อเปิด GPS นำทาง)

เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2. โรงเรียนนารีนุกูล
3. โรงเรียนอาเวมารีอา
4. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
5. โรงเรียนปทุมพิทยาคม
6. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
7. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
8. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
9. โรงเรียนเทศบาลบูรพา
10. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เขตอำเภอวารินชำราบ
1. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2. โรงเรียนวิจิตราพิทยา
3. โรงเรียนวารินชำราบ
4. โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
5. โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
6. โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ
7. โรงเรียนเทศบาลหนองตาโผ่นมิตรภาพ 5

โดย ทาง สภ.เมืองอุบลราชธานี และ สภ.วารินชำราบ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางร่วมทางแยกที่สำคัญ ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจัดสอบ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่จอดกีดขวางและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยครับ

ประสบอุบัติเหตุ
ต้องการความช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการจราจร
โทร.191,
สภ.เมืองอุบลฯ โทร.045-254621
สภ.วารินฯ โทร.045-321215

GPS-สอบท้องถิ่น64-อุบล-02.jpg

GPS-สอบท้องถิ่น64-อุบล-03.jpg